Kadra

Kadra w przedszkolu Akademia Uśmiechu to zespół ambitnych, wykształconych oraz kreatywnych osób. Praca z Dziećmi jest dla nich pasją oraz wyzwaniem. Z głową pełną pomysłów dbają o prawidłowy rozwój oraz wychowanie naszych przedszkolaków.

W każdej grupie wiekowej nad edukacją oraz bezpieczeństwem Dzieci czuwa dwóch nauczycieli.

Nauczyciele w swojej pracy realizują programy zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Wdrażają nowatorskie programy dydaktyczne w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz monitorowania postępów Dziecka.

Specjaliści współpracujący z naszym przedszkolem czyli psycholog przedszkolny, logopeda oraz instruktorzy zajęć dodatkowych to grupa ludzi, którzy wspólnie z naszą kadrą tworzą przyjazne i nowoczesne przedszkole. Są oczywiście odpowiednio do tego przygotowani.

Stawiamy na współpracę. Siła tkwi w grupie. Grupę w naszym przedszkolu tworzą Dzieci, Rodzice oraz Kadra.

 

mgr Marzena Koleśnicka – dyrektor przedszkola, nauczyciel wychowania przedszkolnego  – grupa 5 latków

Prowadzeniem i organizacją pracy Przedszkola Niepublicznego zajmuję się od roku 2011.          W bieżącej pracy wykorzystuję wiedzę i kwalifikacje zdobyte podczas studiów z zakresu zarządzania. Jako dyrektor placówki oświatowej jestem odpowiedzialna za całość pracy, zarówno pod względem dydaktycznym, jak i technicznym. Wymaga to ode mnie odpowiednich kwalifikacji, dlatego też ukończyłam dodatkowo studia podyplomowe „Zarządzanie oświatą – Menedżer oświaty” – co pozwala mi skutecznie kierować przedszkolem. Zarówno na studiach, jak i w trakcie pracy zawodowej zdobyłam wiele doświadczeń dotyczących pracy z przedszkolakami. Często uczestniczę w kursach i szkoleniach, które poszerzają moje kwalifikacje i umiejętności, np.: „Ochrona danych osobowych”, „Metoda Dobrego Startu – M. Bogdanowicz”, „Alternatywne metody nauczania – język migowy” czy  studia podyplomowe       w zakresie „Terapii pedagogicznej i rewalidacji”.

Zarówno opieka nad dziećmi jak też współpraca z kadrą przedszkola i rodzicami dziećmi daje mi dużo satysfakcji i radości.

 

mgr Marzena Banasiuk – wicedyrektor przedszkola, nauczyciel wychowania przedszkolnego – grupa 4 latków

Z edukacją jestem związana od 10 lat. Od 2012 roku pracuję w przedszkolu niepublicznym. Zdobyte wcześniej doświadczenie praktyczne potwierdziłam dodatkowo ukończeniem studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą. Praca z przedszkolakami daje mi dużo satysfakcji i motywuje do ciągłego doskonalenia zawodowego. W pracy z dziećmi wykorzystuję umiejętności zdobyte z zakresu terapii pedagogicznej, rewalidacji czy biblioterapii. Podejmuję też działania w kierunku wzbogacania warsztatu pracy i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych, uczestnicząc w szkoleniach, kursach oraz warsztatach, np.: „Praca z dzieckiem trudnym wychowawczo”, „Edukacja plastyczna i praktyczno – techniczna w nowej podstawie programowej”, „Kierownik wycieczek szkolnych”, które podniosły moje kwalifikacje i umiejętności. Dobry kontakt z dziećmi oraz całą społecznością przedszkola dodaje mi energii do pracy.

 

mgr Aleksandra Mikołajczuk – nauczyciel wychowania przedszkolnego – grupa 2,5-latków

Ukończyłam studia licencjackie na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Studia magisterskie również ukończyłam na tej samej uczelni o specjalności pedagogika Marii Montessori z zarządzaniem oświatą. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam pracując między innymi jako nauczyciel matematyki dla dzieci w MathRiders w Lublinie.  Nieustannie staram się podnosić swoje kwalifikacje i się rozwijać. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuję w swojej pracy ucząc się tym samym codziennie czegoś innego od samych dzieci. Ich uśmiech, radość i poczucie bezpieczeństwa są dla mnie bardzo ważne. Praca z dziećmi daje m wiele satysfakcji.

 

lic Magdalena Zazuwiak – nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego – grupa 2,5-latków

Jestem osobą otwartą, ciepłą, uśmiechniętą i pomysłową. W swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych kieruję się zawsze dobrem dziecka. Jestem absolwentką studiów I stopnia na kierunku Filologia Angielska. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i zadowolenia.

Ukończyłam m.in kurs: Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jestem też wolontariuszką w Akademickim Ośrodku Adaptacji Społecznej Osób z ASD przy Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach.

 

mgr Sławomira Jóźwik – nauczyciel wychowania przedszkolnego – grupa 3- latków

Z zamiłowaniem i pasją od wielu lat zajmowałam się opieką nad dziećmi. Ukończyłam studia pedagogiczne oraz filologiczne. W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji chętnie korzystam z warsztatów doszkalających oraz kursów m.in. biblioterapii.  Jestem osobą cierpliwą, opanowaną, łatwo nawiązującą kontakt z dziećmi.

Moi wychowankowie wydobywają ze mnie cechy małego dziecka – skrywaną wrażliwość, rozbudzają wyobraźnię oraz kreatywność. Największą satysfakcją jest dla mnie uśmiech dzieci oraz to, że chętnie uczestniczą w zajęciach przedszkolnych.

 

mgr Anna Smal – nauczyciel wychowania przedszkolnego – grupa 3- latków

Ukończyłam studia na kierunku pedagogika, jak również studia podyplomowe o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji, lecz wymaga ciągłego doskonalenia i poszukiwania nowych metod  pracy z małymi dziećmi. Dzięki temu  każdy dzień jest pełen zaskakujących chwil a uśmiech na twarzach wychowanków motywuje do dalszego rozwoju.

Oprócz doświadczenia zawodowego prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, które również uczą mnie cierpliwości i radzenia sobie w trudnych sytuacjach

 

mgr Beata Michaluk- nauczyciel wychowania przedszkolnego – grupa 4-latków

Ukończyłam studia licencjackie na Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunku pedagogika      o specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wieku dziecięcego. Od 2013 roku zdobywam doświadczenie w pracy jako nauczyciel w przedszkolu. Jestem nauczycielem kontraktowym. W celu podniesienia atrakcyjności i efektywności mojej pracy nieustannie pogłębiam warsztat dydaktyczny, chętnie uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach:

 • kurs „Animacji czasu wolnego dzieci i dorosłych”,
 • szkolenie – ”Zabawy rozwijające zmysły u dzieci w wieku przedszkolnym”,
 • szkolenie – ”Różne formy aktywności ruchowej dziecka w edukacji przedszkolnej”.

Praca z dziećmi daje mi dużą satysfakcję i radość, stając się nie tylko moim zawodem ale także pasją.

 

mgr Magdalena Miękus  – nauczyciel wychowania przedszkolnego – grupa 4-latków

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika oraz studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Brałam udział w kursach dokształcających, dzięki którym poszerzyłam swoje kwalifikacje z zakresu biblioterapii, dramy, kierownika wycieczek…

Pracę z dziećmi dostarcza mi dużo przyjemności oraz satysfakcji, a obserwowanie codziennych postępów podopiecznych oraz ich uśmiech i radość są dla mnie najlepszą motywacją do pracy. Staram się, by każdy dzień przynosił radość i uśmiech na twarzy dziecka, bo jego szczęście jest także moją radością. W swojej pracy kieruję się zasadą: opiekuj się dziećmi tak, jak chciałabyś, żeby ktoś kiedyś zajmował się twoimi.

 

mgr Natalia Kot– nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego – grupa 5 latków

Jestem pedagogiem wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Swoje umiejętności pedagogiczne rozwijałam pracując w niepublicznym przedszkolu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego oraz w szkole policealnej dla dorosłych jako wykładowca. Ukończyłam studia podyplomowe “Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”. W celu wzbogacenia swoich umiejętności uczestniczyłam m.in. w kursach m.in.:

 • „Kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek szkolnych”,
 • „Trening umiejętności i kompetencji społecznych”,
 • kurs doskonalący z zakresu Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne,
 •  udział w projekcie pt. „Bajeczne bajanie” współpracując z biblioteką.
 • Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość i daje poczucie spełnienia zawodowego.

 

mgr Katarzyna Duda – nauczyciel wychowania przedszkolnego – grupa 5-latków

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika ze specjalnością kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne. Od 2011 roku zdobywam doświadczenie pracując z dziećmi jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. W celu podniesienia efektywności mojej pracy uczestniczyłam w szkoleniach i kursach doskonalących takich jak:

 • Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych,
 • Rozwijanie kreatywności dzieci,
 • Zabawy budujące współpracę w grupie,
 • Sposoby przezwyciężania i wyciszania agresji u dzieci,
 • Zabawy rozwijające zmysły u dzieci,
 • Różne formy aktywności ruchowej dziecka.

Jestem osobą pogodną, uśmiechniętą, cierpliwą i zdyscyplinowaną.  Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i satysfakcji oraz daje poczucie spełnienia zawodowego.

 

mgr Ilona Lipińska nauczyciel wychowania przedszkolnego – grupa 6- latków

Jestem  pedagogiem z wykształcenia i z zamiłowania. Ukończyłam pedagogikę ze specjalizacją wychowanie przedszkolne z edukacją  wczesnoszkolną oraz studia podyplomowe “Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Dodatkowo ukończyłam szkolenia z zakresu technik plastycznych, a zdobyte umiejętności wykorzystuję w codziennej pracy z dziećmi, pomagając rozwijać ich talenty artystyczne w atmosferze radości.

Jako nauczyciel wychowania przedszkolnego staram się ukazać przedszkolakom świat pełen szacunku  i wzajemnej tolerancji. Jestem osobą pogodną, uśmiechniętą, cierpliwą, pełną zrozumienia  dla potrzeb małego dziecka. Uważam, że praca z maluszkami może być nie tylko zawodem, ale także ogromną pasją.

 

mgr Dorota Filipowicz – nauczyciel wychowania przedszkolnego – grupa 6 -latków

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych o specjalizacji edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość, a uśmiech dziecka jeszcze bardziej mobilizuje do zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy na temat maluszków. Podczas zajęć wykorzystuję tradycyjne i innowacyjne metody nauczania stymulujące wszechstronny rozwój moich podopiecznych.

 

mgr Justyna Kaliszuk – pedagog specjalny

Pedagog z wykształcenia i pasji. Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika specjalna. W czasie wolnym zajmuję się fotografią. Uwielbiam pracę z dziećmi co sprawia mi ogromną radość. Jestem osobą cierpliwą i opanowaną. Największą satysfakcją jest dla mnie uśmiech dziecka. W swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych kieruję się zawsze dobrem wychowanka.

 

Krystyna Niedzielska – asystent nauczyciela – grupa 2,5 latków

Bardzo lubię pracę z małymi dziećmi i zajmuję się sprawowaniem opieki nad nimi – odpowiednio do ich potrzeb w czasie pobytu w przedszkolu. Na co dzień jestem osobą pogodną i ciepłą. Łatwo nawiązuję kontakt z przedszkolakami i ich rodzicami. Praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji i radości. Pomagam nauczycielom w prowadzeniu w sprawowaniu opieki nad dziećmi, dbam, by prawidłowo się odżywiały oraz ubierały odpowiednio do pogody. Dużą wagę przywiązuję do ich bezpieczeństwa. Praca z dziećmi dostarcza mi wiele satysfakcji.

W przedszkolu zajmuję się również serwowaniem posiłków dostarczanych przez firmę cateringową. Dlatego każdego dnia staram się wykorzystywać całe moje dotychczasowe doświadczenie, żeby potrawy serwowane naszym maluchom były zdrowe, estetycznie podane oraz przede wszystkim smaczne.