PRZEDSZKOLE NIECZYNNE 16-25 MARCA 2020R.

11 Marzec, 2020

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej

z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

od dnia 16 marca do 25 marca 2020 r.  zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

w przedszkolu zostają zawieszone.

12 i 13 marca 2020 r to dni, w których w przedszkolu nie będą odbywały się zajęcia

dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.