Program

W Akademii Uśmiechu Przedszkolu Niepublicznym realizujemy program zgodny z rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 803) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Zajęcia w naszym Przedszkolu są prowadzone w oparciu o sprawdzone programy oraz najskuteczniejsze metody nauczania Dzieci w wieku przedszkolnym:

 • Dziecięcą Matematykę” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Edukację Zdrowotną Krystyny Dutkiewicz i Krystyny Kamińskiej
 • „Glottodydaktykę” prof. Bronisława Rocławskiego
 • pedagogikę zabawy
 • Metodę Dobrego Startu wg Marty Bogdanowicz
 • metodę aktywnego słuchania muzyki wg. Batti Strauss
 • stałą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

 

Treści programu obejmują następujące edukacje:

 • językową,
 • matematyczną,
 • zdrowotna,
 • ruchową,
 • plastyczną,
 • muzyczną,
 • przyrodniczą.

Nasza niepubliczna placówka poświęca wiele uwagi edukacji dziecięcej. W trakcie rozmaitych zajęć, także w formie zabaw i gier, przekazujemy maluchom wiedzę na temat przyrody, otaczającego świata, dbania o zdrowie. Wprowadzamy w świat matematyki, muzyki, plastyki, a także języka obcego. Z uwagi na niezwykłą energię dzieci, staramy się spożytkować ją w najodpowiedniejszy sposób podczas zajęć z edukacji ruchowej.

Wszystkie nasze założenia programowe realizowane są przez doświadczonych pedagogów, którzy w przyjaznej atmosferze, uczą poprzez zabawę. Staramy się wspierać każdego Przedszkolaka, dostrzegając jego potencjał, obserwując indywidualne postępy i zainteresowania.