Zajęcia edukacyjne

Zajęcia edukacyjne realizowane w przedszkolu mają na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci.

W czasie pobytu w naszym Przedszkolu:

  • bawimy się, odkrywając pierwsze talenty
  • odkrywamy świat, rozwijając ciekawość poznawczą
  • poznajemy wierszyki-masażyki
  • dotykamy, smakujemy, wąchamy, pobudzając rozwój zmysłów
  • rozwijamy koordynację wzrokowo-ruchową, kształtując spostrzeganie
  • naśladujemy, śpiewamy, kształcąc wrażliwość muzyczną
  • brykamy, obserwujemy, paćkamy się, ucząc się ekspresji twórczej

Zajęcia wykorzystują elementy Pedagogiki Montesorii, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Zabaw Fundamentalnych Kinezjologii Edukacyjnej P.Dennisona, które przynoszą efekty w zakresie wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci oraz nabywaniu przez nie – w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania – kompetencji społecznych.