Organizacja

Przedszkole czynne jest 12 miesięcy w roku od godziny 7:00 do 16:30 (w miesiącu sierpniu przewidziana jest opieka w grupie dyżurującej)

 

Cele przedszkola

Akademia Uśmiechu Przedszkole Niepubliczne w Międzyrzecu Podlaskim funkcjonuje na płaszczyźnie pedagogicznej, edukacyjnej i opiekuńczej – realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wewnętrznych dokumentach placówki.

Wychodzimy z inicjatywą wychowania i przygotowania dzieci do nauki w szkole, pomocy rodzicom w zakresie opieki wychowawczej nad dzieckiem. Wśród wielu wartości, które w procesie wychowania należy wziąć pod uwagę, wybiera się w naszym przedszkolu te, które pomogą dziecku odkryć jego godność i niepowtarzalność, a także te, które będą sprzyjały jego wszechstronnemu rozwojowi.

 

Za główne cele i zadania stawiamy sobie:

  • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy
  • pobudzanie wrażliwości emocjonalnej i społecznej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez uczestnictwo rodziców w codziennym życiu przedszkola: uroczystościach, imprezach okolicznościowych, zajęciach otwartych, spotkaniach adaptacyjno – integracyjnych
  • kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie jego sprawności ruchowej
  • rozwijanie kreatywności, postaw twórczych, predyspozycji i zdolności dziecka
  • zapewnienie stałej współpracy ze specjalistami: psychologiem, logopedą, pedagogiem
    w celu udzielenia dziecku specjalistycznej pomocy
  • ukierunkowanie osobowości dziecka na najwyższe wartości, jakimi są: prawda, dobro, pomoc
  • zgodne współistnienie i współpraca całego personelu przedszkola, budowana w atmosferze przyjaźni i życzliwości
  • traktowanie dziecka jako małego człowieka, mającego swoje radości i marzenia, ale także smutki i problemy – stwarzając mu możliwość realizacji siebie poprzez własne doświadczenia w oparciu o zrozumienie i miłość