Plan dnia

7:00 – 8.00 PRZYCHODZENIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA
Czekając na kolegów bawimy się w kącikach zainteresowań oraz przy stolikach.

 

8.00 – 8.30 POWITANIE
Poranne ćwiczenia ruchowe, zabawy integracyjne oraz aktywności wspierające rozwój
i twórczość dzieci. Przygotowanie do śniadania.

 

8.30 – 9.00 ŚNIADANIE
Wspólny posiłek – uczenie się samodzielności.

 

9.00 – 10.45 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE oraz POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z podstawą programową oraz w oparciu  o nowatorskie programy nauczania. Swobodne zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i ćwiczenia ruchowe, obserwacje przyrodnicze.

 

10.45 – 11.00 OBIAD I DANIE – ZUPA
Utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych przed i po posiłku. Uczenie się samodzielności: nakrywanie do stołu oraz sprzątanie po sobie.

 

11.00 – 12.00  ZAJĘCIA INDYWIDUALNE oraz  ZAJĘCIA DODATKOWE
Zajęcia oraz zabawy wspomagające rozwój oraz rozwijające indywidualne zainteresowania i zdolności.

 

12:00 – 12:30 OBIAD II DANIE
Utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych przed i po posiłku.
Uczenie się samodzielności: nakrywanie do stołu oraz sprzątanie po sobie.

 

12.30 – 14.30 POOBIEDNI ODPOCZYNEK
Dzieci z najmłodszych grup mają możliwość do poobiedniej drzemki przy dźwiękach relaksacyjnej muzyki oraz w trakcie słuchania ulubionych bajek. Zaś starszym dzieciom proponujemy zajęcia wyciszające oraz gry przy stolikach i zabawy w kącikach zainteresowań.

 

14.30 – 14.45 PODWIECZOREK
Utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych przed i po posiłku.

 

14.45 – 15:30 ZAJĘCIA W SALI LUB NA ŚWIEŻYM POWIETRZE
Doskonalenie umiejętności zdobytych podczas zajęć.
Swobodne zabawy w przedszkolu lub w zależności od pogody II wyjście na plac zabaw.

 

15:30 – 16:30 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI DO DOMU
Oczekując na rodziców czytamy bajki, rysujemy, bawimy się oraz gramy w edukacyjne gry.